Gra­žiau­sia pa­sau­lio me­di­kė

Zmones - - Margas Pasaulis -

Ki­ni­jo­je bu­vo ti­tu­luo­ta nau­jo­ji „Mis pasaulis“– ja ta­po in­dė Ma­nu­shi CH­HIL­LAR (20). Me­di­ci­nos stu­den­tė, lais­va­lai­kiu mėgs­tan­ti šok­ti kla­si­ki­nius šo­kius ir pieš­ti, yra šeš­to­ji gro­žio ka­rū­ną pel­niu­si in­dė, to­dėl In­di­ja gra­žuo­lių skai­čiu­mi su­si­ly­gi­no su iki šiol šia­me kon­kur­se pir­ma­vu­sia Ve­ne­su­e­la. 67-aja­me gro­žio kon­kur­se „Mis pasaulis“, ku­ris vy­ko Hai­na­no sa­lo­je, var­žė­si 118 mer­gi­nų. Nu­ga­lė­to­jai ka­rū­ną per­lei­do per­nai šį ti­tu­lą pel­niu­si gra­žuo­lė iš Pu­er­to Ri­ko Ste­p­ha­nie Del VAL­LE (20). Pir­mą­ja vi­ce­mis ta­po mek­si­kie­tė Al­ma And­rea Me­za CAR­MO­NA (23), ant­rą­ja – ang­lė Ste­p­ha­nie HILL (22).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.