Ro­se

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Šią Ro­se nuo­trau­ką iš­pla­ti­no apy­gar­dos še­ri­fo tar­ny­ba: ak­to­rė bu­vo su­im­ta ir ap­kal­tin­ta lai­kiu­si nar­ko­ti­kus

Lou­doun Skan­da­lin­ga po­re­lė: Ro­se McGo­wan ir Mari­lyn Man­so­nas MTV vaiz­do kli­pų ap­do­va­no­ji­muo­se 1998-ai­siais

Su Ro­ber­tu Ro­d­ri­gu­ezu (kai­rė­je) – fil­mo „Te­ro­ro pla­ne­ta“, ku­ria­me Ro­se vai­di­no, re­ži­sie­riu­mi – ir Har­vey Weins­t­ei­nu 2007-ai­siais Ka­nuo­se

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.