2

Zmones - - Menas Gyventi -

Spe­cia­lia­me mi­di­joms ruoš­ti skir­ta­me puo­de Gre­ta iš­ly­do svies­tą, su­be­ria čes­na­kus, kai šie pa­sklei­džia aro­ma­tą – svo­gū­nus ir či­li, už­be­ria šiek tiek drus­kos, už­ma­la pi­pi­rų, pa­ke­pi­na, tuo­met su­de­da mi­di­jas, su­pi­la vy­ną ir už­den­gu­si troš­ki­na 6–8 mi­nu­tes, nuo­lat pa­kra­ty­da­ma puo­dą. Kol vis­kas troš­ki­na­ma, su­smul­ki­na ža­lu­my­nus. Į puo­dą su­pi­la grie­ti­nė­lę, su­be­ria ža­lu­my­nus ir pa­kra­čiu­si dar ke­lias mi­nu­tes pa­kai­ti­na. Mi­di­jas su pa­da­žu iš­da­li­ja į gi­lias lėkš­tes. Jų tu­ri­nys val­go­mas kiau­to „šaukš­te­liu“, pri­si­kan­dant pran­cū­ziš­ku ba­to­nu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.