Sau­lę ra­do ir ru­de­nį

Zmones - - Žvaigždynas - Vin­co Ale­siaus nuo­trau­kos

Į nau­jos „Glas­ses On“ko­lek­ci­jos pri­sta­ty­mą su­si­rin­kę sve­čiai ne­slė­pė – sti­lin­gas ak­cen­tas tin­ka ne tik sau­lė­tiems va­sa­ros orams. Ru­dens–žie­mos gar­de­ro­bui aki­nius iš­si­rin­kę ži­no­mi žmonės ta­po ir jų mo­de­liais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.