Ka­pi­to­nas Fi­lip­sas

VEIKSMO TRILERIS. JAV, 2011. Rež. Aa­ro­nas Har­vey. Vaid.: Bru­ce’as Wil­lis, Ma­lin Åker­man, Fo­res­tas Whi­ta­ke­ris

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

(Cap­tain Phil­lips) Trys gra­žuo­lės dir­ba nar­ko­ti­kų ma­fi­jos va­dei­vai. Nau­ja už­duo­tis mer­gi­noms pa­si­ro­dė ne­su­dė­tin­ga: per­im­ti kon­ku­ren­tų nar­ko­ti­kų siun­tą ir per­duo­ti še­fui. Ta­čiau tai, kas pra­si­dė­jo kaip pa­pras­čiau­sias nu­ro­dy­mas, bai­gė­si ne­gai­les­tin­gu ka­tės ir pe­lės žai­di­mu.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.