Mies­tas

KRI­MI­NA­LI­NIS TRILERIS. JAV, 2010. Rež. Be­nas Aff­le­c­kas. Vaid.: Be­nas Aff­le­c­kas, Bla­ke Li­ve­ly, Je­re­my Ren­ne­ris

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

( The Town) Čarls­tau­ne se­nos ban­kų... plė­ši­kų tra­di­ci­jos – kar­ta iš kar­tos per­duo­da­mas šis „ama­tas“. Vie­nas to­kių – Du­gas. Pas­ku­ti­nis jo api­plė­ši­mas ne­pa­si­se­ka ir gau­ja sprun­ka su įkai­te. Ar pa­vyks Du­gui ap­sau­go­ti, kad kom­pa­nio­nai ne­pa­ša­lin­tų jos kaip liu­di­nin­kės?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.