Tam­sos pa­kraš­tys

KRI­MI­NA­LI­NIS TRILERIS. D. Bri­ta­ni­ja, JAV, 2010. Rež. Mar­ti­nas Camp­bel­las. Vaid.: Me­las Gi­bso­nas, Ray Wins­to­ne’as

Zmones - - Anonsai Tv Programa -

(Ed­ge of Dark­ness) Nu­žu­do­ma Bos­to­no po­li­ci­jos de­tek­ty­vo To­mo Krei­ve­no duk­ra. Ne­si­ti­kė­da­mas tei­sin­gu­mo nei iš tei­sė­sau­gos, nei iš tei­sė­t­var­kos sis­te­mų, jis pats ima­si tir­ti žmog­žu­dys­tę. Ir pas­kel­bia ka­rą kiek­vie­nam, at­sa­kin­gam už duk­ters mir­tį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.