Nag­lis Šu­li­ja S

Zmones - - Horoskopas -

ASTROLOGAS

au­lė tik ką įžen­gė į Šau­lio ženk­lą ir pa­dės švęs­ti gim­ta­die­nius Šau­liams – da­bar tai svar­biau­sia jos pa­rei­ga. Mer­ku­ri­jus pra­si­lenks su Sa­tur­nu – ši po­ra vie­niems ga­li vi­sai at­im­ti ža­dą, bet ki­tus ap­do­va­no­ti ge­le­ži­ne lo­gi­ka. Ve­ne­ra to­liau ke­liaus Skor­pio­no ženk­lu ir bus tru­pu­tį sexy, o kas­dien vis pil­nes­nis mė­nu­lis ska­tins į kas­die­nius dar­bus ki­b­ti žva­liai ir iš­ra­din­gai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.