AVINAS (III 21–IV 19)

Zmones - - Horoskopas -

GA­LI­MY­BĖS. Dar­be pra­vers ati­du­mas bei san­tū­ru­mas, bet tik tiek ir ga­li­ma pa­sa­ky­ti: iš tie­sų ak­ty­vu­mo šio­je sri­ty­je var­gu ar bus daug. Da­bar la­bai pa­lan­kus me­tas ke­lio­nėms – pa­vyk­tų ir pui­kiai pa­il­sė­ti, ir nau­jų įspū­džių pa­si­sem­ti. Taip pat tę­sia­si ge­ras me­tas sie­kian­tiems tei­sin­gu­mo, tvar­kan­tiems tei­si­nius rei­ka­lus, ta­čiau iki ki­tos sa­vai­tės vi­du­rio.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.