MENAS GYVENTI

Zmones - - News -

Sprogs­tan­čių lie­me­nė­lių šou Martynas Levickis. Mu­zi­kan­to na­mus puo­šia pa­ties kur­ti švies­tu­vai Vai­va Bud­rai­ty­tė. Sie­los jau­nys­tės ne­nu­si­pirk­si Gre­ta Le­be­de­va ir Alek­sand­ras Ka­za­ke­vi­čius. Va­ka­rie­nės tra­di­ci­ja Gied­rius Pau­laus­kas. Vy­riš­ki rei­ka­lai Gro­žio for­mu­lė pa­gal... Guo­dą Az­gu­ri­die­nę Kris­tė Stan­ke­vi­čiū­tė. Ek­lek­tiš­kas mi­ni­ma­liz­mas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.