Adakah lelaki tersebut juga turut dijatuhkan hukuman sekiranya si ibu membuang bayi tersebut?

EH (Malaysia) - - Realiti -

Dengan pengunaan media sosial/ internet yang semakin berleluasa, patutkah pendidikan seks diajar seawal sekolah rendah?

Tidak dinafikan bahawa teknologi komunikasi seperti telefon bimbit dan media sosial pada hari ini yang semakin mudah diakses oleh sesiapa sahaja termasuk kanak-kanak menjadi salah satu faktor yang menyumbang kepada masalah sosial. Pada masa ini kementerian melalui LPPKN telah pun melaksanakan Program Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEKERTI) di peringkat sekolah

Sekiranya ada bukti-bukti kukuh yang boleh mensabitkan kesalahan, hukuman boleh

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.