Tanggungpengawa iya ti udah nyadi ketuai di nengeri tu pengelama 55 taun enda ulih dikesema enggau pemesai ke bukai

Utusan Borneo (Sarawak) - - Berita Iban - Dikarang Judan Bungap

SIBU: Pemesai budi enggau pemujur Tuai Megai Menua (TYT) Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ngagai nengeri tu endang enda ulih dikesema enggau pengawa pemesai ke bukai.

Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg madah, pengawa Taib mai pemujur ngagai nengeri tu sereta menua Malaysia ba pengelama 55 taun berengkah ari taun 1963 nyentuk ke diatu.

“Iya siku ke chunto pemesai nengeri Sarawak angkat bepun ari nengeri ti suntuk maya jeman pegai British ditangkan nengeri tu megai diri belabuh 22 Julai 1963 sereta merdeka dalam gempung Malaysia.

“Udah nya, iya mega enda tinggal ari ngasaika jeman Konfrontasi enggau jeman komunis, politik ti semampai enda berubah chura sebedau nengeri likun ba taun 1970, maya perintah Sarawak disegulaika sekali.

“Iya udah nya dikeandal megai perintah nengeri

Iya siku ke chunto pemesai nengeri Sarawak angkat bepun ari nengeri ti suntuk maya jeman pegai British ditangkan nengeri tu megai diri belabuh 22 Julai 1963 sereta merdeka dalam gempung Malaysia. Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg Kepala Menteri

Sarawak ba taun 1981 lalu berengkah ari nya iya mujur ngembing nengeri tu ngelawa tuju ti ransing ngubah ekonomi ngagai tikas ke moden agi.

“Nangkan ke nya, iya mai nengeri ngagai politik pemansang Sarawak ti belabuh ari ngemeratka pengawa ngerembaika agi pun penatai ekonomi ti enda enda kelalu bepanggai ba pengawa eksport barang aja tang ngemeratka agi pengawa ngeluarka asil ari diri empy,” pia ku iya madah.

Abang Johari mantaika jaku tu maya Pengerami Ngintu Hari Pengada Ke-82 TYT Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud ba Dataran Bandar Sibu ditu, kemari.

Sama bela datai maya tu iya nya Toh Puan Datuk Patinggi Raghad Kurdi Taib, bini Abang Johari Datuk Amar Datin Patinggi Juma’ani Bujang, Speaker Kunsil Nengeri (DUN) Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan, Menteri Dagang Antarabansa enggau E-Dagang Dato Sri Wong Soon Koh ti mega Menteri Pengatur Pengerami sereta bala menteri kabinet enggau temuai ke dipebasa ke bukai.

Abang Johari madah, sekeda ari pengawa ke udah digaga Tun Taib sebedau ngelempaika tanggungpengawa nyadi Kepala Menteri ngagai niang Pehin Sri Adenan Satem iya nya ngatur pelin sereta bejadika program ngemansangka sitak tengah nengah pengawa numbuhka Regional Corridor Development Authority (RECODA) ti bepelasarka program industri Sarawak ari baruh Sarawak Corridor of Renewable Energy (SCORE).

Ku iya, pengelandik Tun Taib enda ulih ditingkah agi ari pemujur iya ti ngerandang jalai mai pemansang ngagai Sarawak ngelawa ekonomi moden.

“Penumbuh SCORE udah ngubah pemansang di Bintulu enggau Mukah. Mukah suba pasar ke mit diatu udah mansang nyadi mengeri Satelit pia mega Samalaju berubah nyadi hab industri nengeri Sarawak.

“Semua tu ngepunka rayat belabuh begiga pengawa di Bintulu kelimpah bisi nya muka dagang kediri.

“Tun Taib udah ngepunka SCORE ti nyengala dipeda matak peranak menua bukai beranakka puku ba nengeri tu lebih agi ba industri besai ti semua iya nyampau RM33.6 billionnaka ke diatu ke mega nyendiaka awak ngagai 17,000 iti ngagai rayat,” ku iya madah baru.

Bekaul enggau pengerami nya, Abang Johari mai rayat Sarawak besampai ngambika Tun Taib enggau Toh Puan Raghad semmpai diberekat sereta semampai nyadika kelai penyerakup enggau pengelikun pengidup pupu raban bansa nengeri tu.

“Pengerami tu ukai semina pengerami aja tang siti ari pengawa kitai ngangkatka penuduk TYT ti nyadi siti institusi ti ngepunka penyerakup rayat Sarawak.

“Aku ngarapka rayat beratika kebuah kitai ngintu Hari Pengada TYT ninting taun,” pia ku iya.

DIBASA: Awang (duduk) enggau Kepala Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Openg sereta bala bukai sepengudah nerima gelar Dato.

GAYU GURU: Taib disempulang Ragad sereta pemesai ke bukai beserimbai enggau Hari Pengada iya ke-82 di Dataran Bandar Sibu ditu, kemari.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia

© PressReader. All rights reserved.