Utusan Borneo (Sarawak)

Hasil kajian daripada pihak pendidik mendapati 74 peratus pendidik menegaskan bahawa keseimbang­an akademik dan aktiviti kokurikulu­m menjamin pembentuka­n anak yang serba boleh dan ini penting untuk menyediaka­n mereka ke arah kejayaan.

-

“Kami juga berhasrat untuk memperkasa peranan kami sebagai rakan ibu bapa dalam membesarka­n anak-anak mereka dengan elemen Grit, tanpa mengira apapun minat mereka.

“Oleh itu, kami juga mahu memberi maklumat dan inspirasi kepada ibu bapa untuk mereka meletakkan asas dan memelihara masa depan anak-anak mereka mulai hari ini ke arah menuju kejayaan dengan semangat juara,” katanya.

Kajian The Grit Advantage yang dijalankan MILO® di seluruh Semenanjun­g Malaysia meliputi negeri pekerja.

Menerusi kajian itu, antara ciri-ciri yang diperhatik­an oleh pendidik dan majikan dalam kalangan generasi masa kini ialah faktor yang menghalang mereka daripada mencapai kejayaan. Kajian survei secara dalam talian itu turut memberi fokus kepada kepentinga­n Grit dalam meraih kejayaan yang diimpikan.

Akademik Bukan Segalanya

Hasil kajian daripada pihak pendidik mendapati 74 peratus pendidik menegaskan bahawa keseimbang­an

Golongan Profesiona­l Generasi Muda Kurang Bersemanga­t: Majikan

Melalui data yang diperolehi dalam Kajian The Grit Advantage yang dijalankan ini, golongan profesiona­l muda pada zaman sekarang mempunyai sikap ambil mudah yang mana 79 peratus melihat perjalanan kerjaya pekerja muda tidak teratur dan sering bertukar kerja.

Sebanyak 72 peratus majikan juga turut menyatakan bahawa generasi muda pada masa kini perlu diajar untuk belajar bersabar serta

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia