Utusan Borneo (Sarawak)

CCRC baru tau dikena enda lama agi

Palan baru nya muat endur penyampau ti mayuh agi ari palan ti lama

- Dikarang Rengenyan Labang Sarawak · Bintulu · Sibu · Miri

KUCHING: Cure and Care Rehabilita­tion Centre (CCRC) baru ba Jalai Puncak Borneo dipelaba deka beoperasye­n enda lama agi.

Menteri Pengintu Pengelanta­ng Pendiau,Pengelanta­ng Raban Bansa, Orang Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Nembiak Mit Dato Sri Fatimah Abdullah madah,palan ke baru nya muat endur penyampau ti mayuh agi ari palan ti lama.

“CCRC baru ba Jalai Puncak Borneo dipelaba deka beoperasye­n enda lama agi.

“Palan tu bisi kapasiti alai ngubat enggau mulaika baru pemanah ulah dalam institusye­n ungkup 250 iku klien dalan siti timpuh, tauka penyampau kapasiti nambah sepenyampa­u 100 enti dibandingk­a enggau CCRC ti lama (ungkup 150 iku klien),” ku iya ti enda madah timpuh kebendar.

Fatimah mansutka pekara nya ba aum pengarang berita “Laporan Berkala One Stop Committee Bagi Menangani Isu Dadah dan Substance (OSC MIDS)” ungkup bulan Oktober 2020 ti diatur ba Bilik Media, KWPKP Begunan Baitulmakm­ur 2 ditu, kemari.

Lebuh ti ngenang pemayuh klien ti berubat enggau digeraika ba CCRS, iya madahka dalam timpuh 1 ngagai 30 Oktober 2020 bisi 165 klien benung ti diperubat enggau dipulaika pemanah ulah ba CCRC nengah perintah kort lalu bisi 24 klien benung berubat ketegal peneka diri ba Klinik Cure and Care (C&C) Kuching ti dipejalaik­a Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) Sarawak.

Nambahka nya bekaul enggau One Stop Centre for Addiction (OSCA), dalam timpuh bulan Oktober bisi 13 iku bisi ngambi ‘substance’, datai ke diri empu berubat ba palan nya ti dipejalaik­a Opis Pengerai Nengeri Sarawak ba Klinik Pengerai Tudan di

Menteri Pengintu Pen g e lantang Pen d iau, Pen g e lantang Raban Bansa, Orang Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Nembiak Mi t

Miri, ku iya.

“Dalam timpuh Januari ngagai Oktober 2020 bisi 7,947 iku datai ngajung diri berubat ketegal gian substance baka alkohol enggau semakau ba fasiliti Opis Pengerai di Sarawak,” ku iya.

Berebak enggau tu, lebuh ti ngenang bekaul enggau salah nguna dadah enggau substance ba bala nembiak, ku iya, ba renggat sekula sekondari ari baruh Opis Pelajar Nengeri Sarawak, bisi 80 iku nembiak udah ditemu positif ai kemi dalam taun 2020.

“Ari penyampau nya, 11.25 peratus (9 iku) udah mujur badu ari salah nguna dadah lebuh ai kemi sida ditemu negatif ba peresa kedua kali enggau ketiga sekumbang sesi berubat, mulaika pengerai enggau kaunseling ba sekula,” ku iya.

Kelimpah ari nya, Fatimah mega ngenang ripot penerita adat aktiviti salah nguna dadah enggau substance nitihka pelilih menua ba Sarawak.

Ku iya sepanjai taun 2020, Sarawak ngerikodka 10,201 pengawa nangkap bekaul enggau aktiviti salah nguna dadah ngena substance asil ari operasyen dipejalaik­a PDRM nengahOpis Mansik Pengawa Jai Narkotik (JSJN) enggau Angensi Anti Dadah kebangsaan (AADK) Sarawak.

Ari penyampau semua pengawa nangkap ti dipejalaik­a nya, Pelilih Menua Kuching ngerikod penyampau ke ditangkap pemadu tinggi, iya nya 3,251 ditangkap (31.8 peratus), ditangkan Pelilih Menua Miri (1,065 ditangkap (10.4 peratus), Pelilih Menua Bintulu (980 ditangkap (9.6 peratus), Pelilih Menua Sibu (830 ditangkap (8.1 peratus) enggau Pelilih Menua Samarahan 509 ditangkap (4.0 peratus).

Sama bisi ba aum pengarang berita nya kemari, Menteri Muda Pengelatan­g Pendiau Raban Bansa Datuk Francis Harden Hollis, Menteri Muda Orang Indu, Ruang Bilik enggau Pemansang Nembiak Mit Datuk Rosey Yunus enggau sida ke bukai.

Palan tu bisi kapasiti alai ngubat enggau mulaika baru pemanah ulah dalam institusye­n ungkup 250 iku klien dalan siti timpuh, tauka penyampau kapasiti nambah sepenyampa­u 100 enti dibandingk­a enggau CCRC ti lama

(ungkup 150 iku klien).

Dato Sri Fatimah Abdullah

 ?? — Gambar Roystein Emmor ?? TAU DIKENA ENDA LAMA AGI: Fatimah meri penerang pandak bekaul enggau CCRC baru ba Jalai Puncak Borneo nyerumba aum pengarang berita ‘Laporan Berkala One Stop Committee Bagi Menangani Isu Dadah dan Substance (OSC MIDS’), seraya disempulan­g Harden (kiba) enggau Rosey (kanan), kemari.
— Gambar Roystein Emmor TAU DIKENA ENDA LAMA AGI: Fatimah meri penerang pandak bekaul enggau CCRC baru ba Jalai Puncak Borneo nyerumba aum pengarang berita ‘Laporan Berkala One Stop Committee Bagi Menangani Isu Dadah dan Substance (OSC MIDS’), seraya disempulan­g Harden (kiba) enggau Rosey (kanan), kemari.

Newspapers in Malay

Newspapers from Malaysia