01. Co­ci­na ita­lia­na

Chic Lifestyle Nacional - - Gourmet ⁄ -

Al lle­gar a CASEUS MAC & LASAGNA se res­pi­ra los sa­bo­res de Ita­lia en cada uno de sus pla­ti­llos. La car­ta tie­ne co­mo ba­se el que­so, por lo que el mac & ches­se es un must pa­ra pro­bar en tu pró­xi­ma vi­si­ta.

Av. Mi­guel Án­gel de Quevedo 353, Col. Ro­me­ro

⁄ FB: Ca­seus­ma­cla­sag­na

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.