El jo­ven em­pre­sa­rio com­par­te la aven­tu­ra de trans­for­mar la HA­CIEN­DA ZOTOLUCA en un co­ti­za­do ho­tel bou­ti­que.

Chic Magazine Hidalgo - - PORTADA - TEX­TO: COOR­DI­NA­CIÓN: FO­TO­GRA­FÍA: LOCACIÓN:

HU­GO ZUVIRI / LUIS AN­TO­NIO MON­ROY / CAR­LOS MER­CA­DO HA­CIEN­DA ZOTOLUCA. APAN, HIDALGO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.