4 FRESH TRENDS

Chic Magazine Laguna - - REPORTAJE - POR: MI­GUEL COR­DE­RO | FOTOS: DA­VID HER­NÁN­DEZ

Te pro­po­ne­mos cua­tro ten­den­cias que po­drás lu­cir du­ran­te es­ta tem­po­ra­da, las cua­les no re­sis­ti­rás pa­ra lle­var­las tan­to de día co­mo de no­che.

ETRO ALAÏA

MIU MIU DOLCE&GABBANA

LOEWE

CHLOÉ

DOLCE&GABBANA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.