OS MU­TAN­TES EN 5

Chilango - - MÚSICA -

Den­tro del car­tel del Fes­ti­val Mar­vin –ri­co en ac­tos emer­gen­tes de His­pa­noa­mé­ri­ca– des­ta­ca el mí­ti­co gru­po de Tro­pi­ca­lia, Os Mu­tan­tes. Aquí, 5 coisin­has pa­ra com­pren­der la on­da de es­tos his­tó­ri­cos bra­si­le­ños.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.