FE­LI­CI­DA­DES A LOS CUM­PLEA­ÑE­ROS DE ES­TA SE­MA­NA

Diario de Yucatán - Plan B - - EL COCTEL -

Fa­bri­zio Si­mo­neen, An­drés Ri­ve­ro, Genny Pa­lo­mo, Yas Ruiz, Luis Prie­to, Clau Ve­ra, El­da Pe­ni­che, César Ayala, Montse Gispert, Al­bert Bae­na, Fernando Pon­ce, Pi­li Cas­ti­llo, Be­to So­sa, Da­ni Fer­nán­dez, Vi­ri Gam­boa, Ma­ría San­tos, Raúl Es­ca­lan­te, Ar­tu­ro Mo­li­na, Xi­me Al­ma­da, Car­los Gar­cía, Agus­tín Me­di­na, Ka­rim Rah­me, Mar­ga­ri­ta Bo­lio, Re­na­ta Rá­ba­go, Ols­sen La­ra, Ma­ria­na Gam­boa, Ber­nar­do Váz­quez, Ja­net­te Pasos, Ma­ría Lui­sa Ló­pez, Geraldine Va­lla­do, Luis Pe­ni­che, Ser­gio Mén­dez, Ma­co Mo­li­na, Alex Fitz, Letty Es­ca­lan­te, Nan­do An­co­na, Beatriz Gam­boa, Re­nán Ba­quei­ro, Me­mo Bo­lio, Pa­blo Prats, Esteban Gar­cía­mo­reno, Da­niel Me­di­na, Dul­ce Can­to y Pa­to Ri­cal­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.