MI­CHOA­CÁN

DI:EC - - Video -

BEST BUY MO­RE­LIA Av. Mon­ta­ña Mo­nar­ca No. 1000, Col. De­sa­rro­llo Mon­ta­ña Mo­nar­ca, Ciu­dad de Mo­re­lia, Mich., C.P. 58350 01 (800) 237 8289, www.best­buy.com.mx DETALLISTA

COMPUTEC TEC­NO­LO­GÍA EN ELEC­TRÓ­NI­CA Fran­cis­co I. Ma­de­ro No. 94-C, Col. Cen­tro, Lá­za­ro Cár­de­nas, Mich., C.P. 60950 (753) 532 0865, je­su­s_­so­lis45@yahoo.com COMERCIALIZADORA TANDEX ELEC­TRÓ­NI­COS Ven­tu­ra Puen­te No. 1385 D, Col. Electricistas, Mo­re­lia, Mich., C.P. 58290 (443) 315 8999, www.tan­de­xe­lec­tro­ni­cos.com COMERCIALIZADORA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.