CHIA­PAS

DI:EC - - Indice De Anunciantes I Nd Un Ice Nciantes An -

AC­TI­VI­DA­DES ELEC­TRÓ­NI­CAS SAN CRIS­TÓ­BAL Cda. Al­ber­to Pa­nia­gua Núm. 5, Col. San­ta Mart­ha San Cris­tó­bal de las Ca­sas, Chis., C. P. 29288 (967) 678 8062 COMERCIALIZADORA ELEC­TRÓ­NI­CA TELEDIS Av. 18 de Mar­zo Núm. 160, Col. Cen­tro Tuxtla Gu­tié­rrez, Chis., C. P. 29016 (961) 600 0687 www.teledis.com.mx DE­TA­LLIS­TA GRU­PO COMRAP, MITZU TUXTLA Ca­lle 3ª Po­nien­te Sur Núm. 262, Col. Ba­rrio El Cen­tro Tuxtla Gu­tié­rrez, Chis., C. P. 29066 (961) 613 3760 www.mitzu.com DE­TA­LLIS­TA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.