DU­RAN­GO

DI:EC - - Indice De Anunciantes I Nd Un Ice Nciantes An -

MA­TE­RIA­LES ELÉC­TRI­COS DE DU­RAN­GO, CEN­TRO Pa­to­ni Núm. 400 Sur, Col. Cen­tro Du­ran­go, Dur., C. P. 34000 (618) 811 2040, 01800 716 1119 med­sa_­cen­tro@med­sa.com.mx ; www.med­sa.com.mx DE­TA­LLIS­TA MA­TE­RIA­LES ELÉC­TRI­COS DE DU­RAN­GO, EL CANDIL Aqui­les Ser­dán Núm. 238 Pte., Col. Cen­tro Du­ran­go, Dur., C. P. 34000 (618) 825 1319, 01800 716 1119 med­sa_­ma­triz@med­sa.com.mx ; www.med­sa.com.mx DE­TA­LLIS­TA MA­TE­RIA­LES ELÉC­TRI­COS DE DU­RAN­GO, MA­TRIZ 20 de No­viem­bre Núm. 1603 Ote., Col. Nue­va Vizcaya Du­ran­go, Dur., C. P. 34000 (618) 829 9700, 01800 716 1119 med­sa_­ma­triz@med­sa.com.mx ; www.med­sa.com.mx DE­TA­LLIS­TA MA­TE­RIA­LES ELÉC­TRI­COS DE DU­RAN­GO, SUR Blvd. Du­ran­go Núm. 1444, Col. Ba­rrio de Tie­rra Blan­ca Du­ran­go, Dur., C. P. 34150 (618) 811 4628, 01800 716 1119 med­sa_­sur@med­sa.com.mx ; www.med­sa.com.mx DE­TA­LLIS­TA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.