SO­NO­RA

DI:EC - - Indice De Anunciantes E Daelización Antes Ndtiegsi -

ELEC­TRÓ­NI­CA GON­ZÁ­LEZ Chihuahua Sur Núm. 534, Col. Cen­tro Ciu­dad Obre­gón, So­no­ra, C. P. 85000 (644) 413 1920, 179 6560 FB: lae­lec­tro­nica­gon­za­lez CO­MER­CIA­LI­ZA­CIÓN

LA CA­SA DEL ES­TÉ­REO Rin­cón Núm. 409, Col. Cen­tro Na­vo­joa, So­no­ra, C. P. 85800 (642) 422 1630 ca­sa_­de_es­te­reo@hot­mail.com DE­TA­LLIS­TA

MARIKO MU­SIC CEN­TER Ga­lea­na Núm. 219, Col. Cen­tro Cd. Obre­gón, So­no­ra, C. P. 85000 (644) 415 2810 ma­ri­ko­ven­ta­s_on­li­ne@hot­mail.com www.mariko.com.mx DE­TA­LLIS­TA

MARIKO MU­SIC CEN­TER, HER­MO­SI­LLO Es­co­be­do Núm. 6, Zo­na Cen­tro Her­mo­si­llo, So­no­ra, C. P. 83000 (662) 217 4747 ma­ri­koher­mo­si­llo@gmail.com www.mariko.com.mx DE­TA­LLIS­TA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.