AUN­QUE EL MÉ­DI­CO SEA EL QUE DÉ UN DIAG­NÓS­TI­CO FI­NAL, EN­TRE LOS SÍN­TO­MAS DEL HÍ­GA­DO GRA­SO ES­TÁN:

Vanguardia - Domingo 360 - - Sabores -

Do­lor en la par­te su­pe­rior de­re­cha del ab­do­men Can­san­cio o fa­ti­ga cró­ni­ca Sen­sa­ción de pe­sa­dez Hin­cha­zón ab­do­mi­nal Pér­di­da de ape­ti­to Náu­seas Con­fu­sión, ma­la me­mo­ria yVW has­ta di­fi­cul­tad pa­ra con­cen­trar­se

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.