LLE­GA EL AU­XI­LIO

El Mundo de Córdoba - - HUATUSCO -

Des­pués de que a tra­vés de una lla­ma­da de au­xi­lio, les no­ti­fi­ca­ran del ac­ci­den­te, pa­ra­mé­di­cos de la Cruz Ro­ja lle­ga­ron a dar la aten­ción mé­di­ca al le­sio­na­dol.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.