RU­LE­TA DE LA MUER­TE

El Sol de San Juan del Río - - Portada -

El di­rec­tor téc­ni­co de Que­ré­ta­ro, Ra­fael Puen­te, desea ce­rrar de for­ma per­fec­ta el Tor­neo Aper­tu­ra 2018, pa­ra as­pi­rar a un lu­gar en la li­gui­lla.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.