MAEL VA­LLE­JO

Hotbook Magazine - - Hotpolitics -

Es edi­tor ge­ne­ral del por­tal ani­mal­po­li­ti­co.com. Es coedi­tor del li­bro Los 12 me­xi­ca­nos más po­bres. Ha si­do edi­tor ge­ne­ral de Es­qui­re La­ti­noa­mé­ri­ca, sub­di­rec­tor de Su­ple­men­tos de El Uni­ver­sal y co­la­bo­ra­dor de dis­tin­tos medios en Ibe­roa­mé­ri­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.