Re­co­no­ce ‘Tu­ca’ Fe­rret­ti que les fal­ta mu­cho

Periódico Al Día (Celaya) - - Deportes - $JHQFLD 0HWUR

3RU la IRUPA en que se dir el jue JR tuas la e[sul­siyn de 5aiael &auir­ca 5icaudr )euuet­ti crn si­deuy el ep­sa­te an­te /RERS de Ue­ju­lau a Euenr

(l tpc­nicr Ie­linr acesty que al equisr le Ial­tan Puc­kas cr­sas SRU PEJRUAU Saua al­can]au el ni Yel que Sue­ten­de

³'ada la ciu­cuns­tan­cia \R siep­sue dijr que un ep­sa­te es Ue­ju­lau SUIPEUR ju­jau Pi­nu trs crn un KRPEUE Penrs \R Siensr que es un Ue­sul­tadr Ue­ju lau crn un SAERU un Sr­quitr Eue nr na­da Pis´ se­xaly

¢&uintr le Ial­ta a 7ijues Saua lr que Eus­ca en es­ta teps­rua­da luejr de ep­sa­tau lrs ~ltiprs drs juejrs"

³0uckr PUCKR nrs Ial­ta nr SRU lrs ep­sa­tes Sru­que cuer que estrs ep­sa­tes nr es­tu­yieurn Pal crn­tua el $Ppui­ca que es un Juan equisr se KI]R un Sau­tidr Sauejr \ KR\ crn lr que su­ce­diy SEUR trday­ta nrs Ial­ta PUCKR Sa Ua lle­jau a drn­de trdrs Sue­ten­de PRS \ nr sylr \R Siensr estr Pis ju­ja­drues ta­peipn srn Pu\ crns­cien­tes Ka­cen autrcut­ti­ca´

Ti­gres no sa­be ga­nar en pa­tio ajeno.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.