Fría­men­te cal­cu­la­do

Reite­ran en re­fres­car ros­tros en el Tri­co­lor

Periódico Al Día (Moroléon) - - Deportes - CDMX/ 681

1R Kubr bricrt 7RDR es­ta­ba CRQIRRPE al Slaq eq la se­lec ciyq siq taqtrs Mu­gadrres del e[traq­merr \ CRQ Pa\rrta Mu­ye­qil ast lr ase­gury *ui­llerpr &aqt~ di­rectrr ge­qe­ral desrrtiyr de la )ede­ra­ciyq 0e[ica­qa de )utbrl

³6i t~ Yes las cir­cuqs­taq­cias re­cieq­tes -ayier +er­qiq­de] Yie­qe sa­lieqdr de uq Yi­rus Aca­ba de ep­se]ar a eq­tre­qar Aqdrps *uar­dadr la­peq­ta­ble­peq­te Ka te­qidr uq des­ga­rre ipsrrtaq­te (sse­reprs que su eyr­lu­ciyq sea ri­si­da

,Qclusr reitery la ipsrrtaq cia de lrs Queyrs rrstrrs \ del ac cir­qar que se tuyr eq la Yictrria aq­te &Rs­ta 5ica

³(l Iuq­cir­qa­pieqtr \ las ac tua­cir­qes de al­guqrs ckayrs estrs Sar­tidrs a\udaq Puckt­si PR´ ase­gury

3ara el Muegr del Par­tes aq­te &Ki­le eq 4uer­ptarr &aqt~ iq dicy que SRR el PRPEQTR ³QR Pe KAQ IQIRRPADR de Qiq­gu­qa ba­ma QR Ka\ le­sir­qadrs´ *ui­llerpr &aqt~ se Prstry CRQ Ias­ti­dir Ka­cia la iqcyg­qi­ta del QUEYR se­lec­cir­qadrr

³7RDR PUQDR Pe Sre­guq­ta trdrs lrs dtas &rer que es ip Srrtaq­te crpeq­tar­les que es­ta PRS eq Pe­dir de uq Srrcesr´ dimr el di­rec­tiyr que se Qegy a re­ye­lar a cuiqtrs tpc­qicrs KAQ eq­tre­yis­tadr ³(sr QR lr YR\ a crpeq­tar´

5es­sectr al drble CRPSRR Pisr CRQ Ar­geq­ti­qa Sa­ra la ~l ti­pa Iec­ka ),)A del axr &aqt~ se­xaly que a~q ³QR Ka\ es­ta­dirs deii­qidrs´ Qi el crqr­ci­pieqtr de las fi­gu­ras que la Al­bi­ce­les­te Sre­seq­tar­ta

³1R sa­beprs si se Mue­ga CRQ 0es­si R CRQ quipq´

FAS­TI­DIA­DO

Gui­ller­mo Can­tú, di­rec­tor de se­lec­cio­nes na­cio­na­les.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.