Aho­ra se­rá un par­que li­neal

‘ENCHULAN’ ARRO­YO EL MUER­TO Se es­pe­ra que es­té lis­to en 3 o 5 me­ses

Periodico Al Día (Léon) - - Noticias - *LOEHUWR 5RMDV

/a se­ma­na pa­sa­da Fo­men]aron Oos traea­mos para Oa Frea­fiyn de Xn part­xe Oi­neao en eo $rro\o deo 0Xer­to

'e af­xer­do Fon inior­ma­fiyn de Oa di­ref­fiyn de oe­ra p~eoi­fa, es­te nxe­vo part­xe Oi­neao ten­dri an­da­dor pea­to­nao, Fi­foov­ta \ Fon ta­ri Fon aox­me­ra­do /('

$Ft­xao­men­te Oas mit­xi­nas es­tin re­mo­vien­do Oa tie­rra \ Ea sx­ra TXE se enf­xen­tran a Oo Oar­jo de es­te arro\o, eo tra­mo se XEIFA en­tre eo Exoe­var *Xa­nam­xa­to \ Oa FAOOE $Okyn­di­ja, \a TXE no es­ti em­pe­dra­da a Oos Fos­ta­dos Fo­mo eo res­to deo arro\o

/a oe­ra se di­vi­di­ri en dos ]onas, Oa pri­me­ra aear­fa­ri deo arro\o TXE va de /as 7orres Kas ta &onj­re­so de &Kio­pan­fin­jo, \ Oa sejxn­da deo tra­mo deo Exoe­var *Xa­nam­xa­to ao 9ifen­te 9ao­tie­rra

/os traea­mos en eo arro\o em pe]aron a prin­fi­pios deo mes de ae­rio, se tie­ne Fon­tem­poa­do TXE Oa oe­ra en ameos tra­mos estp Fon Fo­xi­da en en a me­ses

/o TXE se Txie­re Fon es­te par TXE Oi­neao, es da­roe Xna me­mor vis ta ao si­tio e in­vi­tar a Oa Fon­vi­ven­fia en­tre ve­fi­nos ast Fo­mo me­mo­rar Oa sejx­ri­dad a Oo Oar­jo deo arro\o

3or Oo pron­to, a prin­fi­pios de es­te axo se inaxjxry eo part­xe Oi neao ³(O (Mi­do´, Xei­fa­do en­tre Oos Exoe­va­res )ran­fis­fo 9iooa \ 9as Fo de 4Xi­ro­ja, Fer­fa de Oa Fooo­nia /eyn ,

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.