8 de di­ciem­bre de 1987

Publimetro Ciudad de Mexico - - PUBLISPORT -

Mue­ren 16 miem­bros y el en­tre­na­dor del equi­po de fut­bol pe­ruano Alian­za Li­ma, en Li­ma.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.