CON­FIR­MAN A RES­PON­SA­BLE PA­RA AL

Reforma - - INTERNACIONAL -

WA­SHING­TON. El

Se­na­do de EU con­fir­mó a Kim­berly Breier co­mo nue­va Se­cre­ta­ria de Es­ta­do ad­jun­ta pa­ra La­ti­noa­mé­ri­ca, un car­go que des­de la lle­ga­da a la Ca­sa Blan­ca de Do­nald Trump, ha­ce ca­si dos años, ocu­pa­ba de for­ma in­te­ri­na el di­plo­má­ti­co de ca­rre­ra Fran­cis­co Pal­mie­ri. EFE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.