Lu­nes 24 de abril

sound:check magazine mexico - - sound:check Xpo -

Mas­ter Class: Lee Ri­te­nour Mas­te­ri­ng: An­drés Ma­yo Mú­si­co pa­ra ci­ne: Ro­dri­go Flo­res Pro­duc­ción de DVDs y gra­ba­ción con JBL: Icautli Cor­tés Pre­sen­ta­ción: JBL VTX-A12 Show­ca­se: Adiós París

Lee Ri­te­nour

Newspapers in Spanish

Newspapers from Mexico

© PressReader. All rights reserved.