Florentino Delure

Nobil Club - - Front Page -

Con­cep­tul nos­tru este mai mult decât un dress code... Fie că aveţi nevoie de un cos­tum spe­cial creat, de o că­maşă fă­cută pe mă­sură sau de pan­toi per­son­al­izaţi, Florentino Delure este soluţia dum­neav­oas­tră op­timă. Pen­tru că punem mare preţ pe cal­i­tate, iecare pro­dus este creat în funcţie de per­son­al­i­tatea şi stilul de vi­aţă al fiecărui client. Cămăşile noas­tre sunt re­al­izate din ţesă­turi ine de bum­bac.

EGO FOR MEN Repub­lica Moldova, mun. Chișinău str. Şciu­sev, 80 mob.: (+373) 60261538 www.flo­rentin­odelure.com

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.