Dessange New Col­lec­tion

Новая коллекция Dessange

Nobil Club - - Contents -

This time­less updo, twisted to one side of the head, was made fa­mous by post-war ac­tresses. Decades later, Jes­sica brings a mod­ern touch to this fa­mous hairstyle, con­trol­ling baby hairs with a hy­drat­ing hair cream. The high­light­ing is po­si­tioned to el­e­gantly echo the vol­ume of the front twist and the in­di­vid­u­ally coiled strands.

Coa­fura atem­po­rală ră­sucită într-o parte a ca­pu­lui, a de­venit cele­bră da­torită ac­trițelor post­be­lice. Decenii mai târziu, Jes­sica aduce o notă mod­ernă la aceasta coa­fura cele­bră, care aran­jează “irele de copii” cu o cremă de păr hidratantă. Balayage-ul re­liefează el­e­gant volu­mul irelor ră­su­cire în față și spi­ralate în mod in­di­vid­ual.

Не выходящая из моды завёрнутая укладка с одной стороны головы стала знаменитой благодаря послевоенн­ым актрисам. Несколько десятилети­й спустя Джессика привнесла в эту знаменитую причёску современны­й нюанс… Локоны baby hair делаются послушными с помощью увлажняюще­го крема для волос. Балаяж элегантно следует объёму передней пряди и локонам, завитым один за другим.

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.