FEMEIA DIN A 7 ARTĂ

Nobil Club - - Nobil Beauty -

Timp de peste 50 de ani, Dessange este parnerul prin­ci­pal pen­tru coa­farea celor mai mari vedete de la fes­ti­valul de ilm de la Cannes. Noua colecție a aces­tui se­zon aduce un omagiu artei cin­e­matograice și coa­fu­rilor sale cele­bre. În­tre ilmări, Iris, Jes­sica, și Vanessa, mod­elele noas­tre, au de­cis să pozeze cu decor cin­e­matograic, lăsându-se trans­for­mate de mâinile ex­perte a stil­iștilor noștri. Сoa­furi atem­po­rale, tun­sori mod­erne neted aran­jate sau cu volum, tăi­e­turi in sculp­tate, stra­turi sub­tile, cu­lori și nu­anțe, toate aces­tea le putem vedea aici. Deter­mi­nat de spir­i­tul tim­pu­lui, iecare din­tre ac­trițele noas­tre au avut tun­sori pen­tru o zi ce pot i ajus­tate în trei coa­furi diferite. La fel ca și ac­trițele, fe­meile de astăzi tre­buie să cunoască cum să se stre­coare el­e­gant de la un per­sonaj la al­tul. Fe­meie fa­tală, tan­dră, fer­mecă­toare, gin­gașă sau maternă... iecare rol are pro­priul stil și coa­fură.

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.