SLICKED- BACK CHIC

STRĂLU­CIRE EL­E­GANTĂ | ШИКАРНЫЙ БЛЕСК

Nobil Club - - Beeaauutty­y -

Vanessa is join­ing the ranks of Hitchcock ilm icons with this very smooth hairstyle, slicked back with struc­tur­ing gel on wet hair. The mid­dle part is clearly deined. The side fas­ten­ing stands out with its rounded vol­ume and coiled locks. The style was achieved with a pony­tail at the base of the neck and hair irst coiled, then fas­tened us­ing a hair tie and a bobby pin. As for the baby hairs, they add mod­ern ap­peal.

Vanessa a in­trat în pan­teonul sim­bolurilor ale lui Hitchcock cu această coa­fură foarte bine struc­turată cu gel de pe părul umed. Cărarea este clar deinită. Aran­jarea lat­eral a păru­lui iese în ev­i­dență da­torită volu­mu­lui său ro­tun­jit și on­du­lat cu ef­fect “spi­ralat”. Coa­fura are la bază coada la nivelul de jos a gâ­tu­lui care este mai apoi stânsă cu un elas­tic, iar irele on­du­late sânt ix­ate cu aju­torul agrafelor. Ac­cen­tu­area irelor de copil redă un efect caris­matic.

Ванесса присоедини­лась к пантеону хичкоковск­их образов... Эта очень гладкая причёска обработана моделирующ­им гелем по влажным волосам. Пробор посередине чётко обозначен. Укладка сбоку выделяется благодаря своему округлому объёму и прядям, завитым с эффектом «каракуль». Она сделана на основе хвоста в нижней части затылка и скрученных и затем зафиксиров­анных резинкой и шпилькой волос. Выбивающие­ся локоны baby hair играют роль современны­х «завлекалоч­ек».

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.