LOVELY VOL­UME

VOLUM MINUNAT | КРАСИВЫЙ ОБЪЁМ

Nobil Club - - Nobil Beauty -

This style with vol­ume shaped in an up­side-down tri­an­gle is worked at the roots and lifted with a comb. The long strands brushed to­ward the back are sculpted with the in­gers, pro­vid­ing ul­tra nat­u­ral, styled-un­styled move­ment. The bril­liant shine of the color mag­ni­ies the style.

Această coa­fură cu un volum în formă unui tri­unghi in­ver­sat este lu­crată de la rădăcini și ridi­cată cu aju­torul unui pieptene. Șu­vițele lungi pe­ri­ate spre partea din spate sunt sculp­tate cu degetele, oferind o sen­za­ție nat­u­rală. Lu­ciul cu­lorii ac­cen­tu­iază efec­tul coa­fu­rii.

Эта причёска с перевёрнут­ым треугольны­м объемом начинается у корней и поднимаетс­я вверх расчёской. Волосы, зачёсанные брашингом назад, моделируют­ся пальцами и создают сверх натуральны­й эффект «причёсанна­я-растрёпанн­ая». Блеск цвета особенно усиливает эффект причёски.

Newspapers in English

Newspapers from Moldova

© PressReader. All rights reserved.