HONDA SE NUWE BR-V

Honda het as teiken die jong, “di­namiese” gesin wat hou van kam­peer, grond­pad ry om by die bergfi­etspaaie uit te kom, en 'n kano op die dakrak te sit. Honda het ‘n nuwe nutsvo­er­tuig - vir jonk en oud!

Nam Wheels - - Front Page - Text Dr Hans Heese Images Honda Mo­tor S.A.

Honda het vanaf die in­trap­slag in Suider-afrika in die 1980's 'n rep­utasie opge­bou as een van die mees be­troubare en soliede ver­vaardi­gers van mo­tors op die mark.

Die feit dat Mercedes-benz die Ja­pan­nese mo­tors onder hulle vleuels ge­neem het, kon ook moont­lik daar­toe byge­dra het.

Feit is dat Honda en Mercedes se paaie geskei het, maar die Ja­pan­nees sy goeie rep­utasie be­hou het. Hi­erdie nuwe BR-V nutsvo­er­tuig bou voort op hi­erdie tra­disie.

Die BR-V ver­vang die Mo­bilio nutsmodel wat vir 'n re­latief kort ty­d­perk hier op die mark beskik­baar was. Om­dat ek nie sy voor­ganger leer ken het nie, het ek 'n gou Google- soek­tog op die Mo­bilio ge­doen.

Groot was my ver­bas­ing toe ek foto's van die eerste reeks Mo­bilio's gesien het; dit was 'n groot skok om die vreemde, maar prak­tiese, lyne van die nutsmodel te sien.

Die snaakse voorkoms het my laat dink aan die Fiat Mul­ti­pla wat ook maar net 'n ty­d­jie hier be­mark was, en waarskyn­lik weens sy vreemde voorkoms nie beson­ders verkoop het nie.

Dit is on­gelukkig so dat die meeste mo­torkop­ers eerstens na voorkoms kyk, daarna na die ver­borge tal­ente. Dit was ook so met die Mul­ti­pla wat in tur­bod­ie­selvorm uit­stek­ende ver­rigt­ing gehad het en waar drie per­sone met gemak voor kon gesit het!

Die BR-V nuwel­ing gaan op sy voorkoms alleen nuwe kop­ers vind. En na afloop van 'n toet­srit waarin die hele gesin van sewe mense oor teer- en grond­paaie met hom gery het, gaan hy nog meer kop­ers lok!

Waarom? Die Honda 1,5 liter petrolen­jin is een van die mees-be­proefde en­jins op die mark. Nie die vin­nig­ste nie, maar een waarop jy kan staat­maak om lank te hou en “net goeie vi­brasies” aan die eien­aar oor te dra!

Die een­heid on­twikkel 88kw teen 6,600opm en stel 145Nm beskik­baar teen 4,600opm.

Soos met die meeste Hon­daen­jins, is die to­ere dus aan die hoë kant en sal die ratkas (’n 6-gang han­drat of ‘n CVToutomaties) ge­bruik moet word om die beste ver­rigt­ing te bereik.

Miskien bly die aangegewe brand­stofver­bruik van slegs 6,3 liter/100 dan in die slag...

Aan die posi­tiewe kant, is dit nie al­mal wat van ver­keer­slig tot ver­keer­slig met die an­der manne sal wil kom­peteer nie; as daar sewe mense in 'n vo­er­tuig is, gaan dit in die eerste plek oor die gemak en vei­ligheid van die pas­sas­iers.

En die vei­lighei­dsken­merke van Honda was nog al die jare leg­en­daries; al die nodige stelsels sorg hi­er­voor.

Soos talle van sy mededingers in die on­derkant van die nutsvo­er­tu­i­greeks, het Honda as teiken die jong, “di­namiese” gesin wat hou van kam­peer, grond­pad ry om by bergfi­etspaaie uit te kom, en 'n kano op die dakrak te sit.

Die grond­vry­hoogte is ook beter as die van sy Mo­bilio voor­ganger. Dit is goed so; ons hou die volk gesond!

Maar ook hulle het vergeet van die oueres wat saam met (ou!) vriende ook grond­paaie wil gaan ry en die plekke van lank gelede wil gaan op­soek.

BR-V kom in drie weer­gawes; Trend is die “in­treemodel” met sy staal­wiele en “gewone” lugver­sorg­ing en slegs met 'n han­dratkas.

Com­fort en El­e­gance kan van die goed­koper Honda BR-V model on­der­skei word deur die al­looi­wiele en dinge soos kli­maat­be­heer, waar die regte tem­per­atuur gekies kan word en die res out­omaties geskied.

Die BR-V top­model het ook sleutel­lose toe­gang tot die mo­tor.

Jonger kop­ers gaan die raakskerm op die pa­neel­bord mis, maar verder is alles daar wat nodig is vir hulle musiek en ver­maak, en natu­ur­lik ook ‘n Blue­tooth verbind­ing om lekker op die self­oon te praat son­der om an­der mo­toriste se humeure te laat opvlam.

In terme van die Honda BR-V on­der­houd­skoste gaan ouer kop­ers die Trend-model wil koop om­dat hy goed­koper is son­der om nood­saak­likhede prys te gee.

Die vang­plek is egter dat hy nie deur 'n di­en­s­plan gedek word soos die an­der mod­elle met hulle 2-jaar / 30,000km on­der­houd­splan nie. Maar elke nuwe BR-V het ‘n 5-jaar / 200,000km waar­borg!

' n Plus­punt in die tyd van aller­lei snaak­sighede op nuwe vo­er­tuie is die feit dat die spaar­wiel vol­g­rootte is en dat mens nie van spuitkan­netjies en tier­lan­tyn­tjies afhank­lik is nie as ‘n spyker die rubber sou tref.

En vir die warm somer­dae is daar nie min­der nie as elf koel­drankhouers!

On­gelukkig het Honda SuidAfrika geen ver­snellings- of ver­rigt­ingsyfers ver­skaf nie.

[ Ed.: ons beste 0-100km/h tyd vir ‘n 1.5 han­drat-model was 10,18 sekon­des by seevlak ] Pryse van die BR-V: Trend (han­drat) N$245,000 Com­fort (han­drat) N$257,000 Com­fort (outo.) N$272,000 El­e­gance (h/rat) N$277,000 El­e­gance (outo.) N$293,000

Newspapers in English

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.