KOL­MANS­KOP

Weg! Namibië - - INHOUD - TEKS EN FO­TO’S SAM R­EIN­DERS

Die mooi­ste spook­dorp­fo­to’s

Kol­mans­kop is een van Na­mi­bië se mees i­ko­nie­se be­stem­mings om­dat ’n mens sul­ke mooi fo­to’s daar kan neem. G’n toe­ris met ’n ka­me­ra in die hand ver­laat dié sand­ver­drink­te dor­pie son­der om ten min­ste tien keer die knoppie te druk nie...

’n Ar­bei­der ge­naamd Zacharias Le­wa­la het in 1908 ’n blink k­lip­pie na­by die L­ü­de­ritz-spoor­lyn op­ge­tel.

Hy’ t dit vir Au­gust S­tauch, sy voor­man, ge­wys en dié het da­de­lik be­sef hy kyk na ’n di­a­mant. Vin­ni­ger as wat jy kan sê “di­a­mant­storm­loop” was S­tauch ’n mil­joe­nêr en Kol­mans­kop ge­bo­re. (Van Zacharias weet ons min­der – ver­moe­de­lik maar aan die kort­ste ent ge­trek.)

Kol­mans­kop het bin­ne­kort mooi hui­se ge­had, ’n ca­si­no (want as jy vin­nig geld maak, wil jy dit mos vin­nig weg­smyt), ’n te­a­ter, skool en hos­pi­taal. Sui­de­li­ke A­fri­ka se eer­ste X-straal­ma­sjien was ook in Kol­mans­kop ge­bruik – nie so­seer om vir ge­breek­te rib­bes te soek nie, maar eer­der om te kyk of wer­kers di­a­man­te pro­beer uitsmok­kel...

Toe ’n gro­ter, ry­ker di­a­mant­veld ver­der suid by Oran­je­mund ont­dek word, het Kol­mans­kop vin­nig leeg­ge­loop.

Die ver­val­le, sand­deur­drenk­te ge­boue – wat ho­pe­loos uit plek lyk in die skyn­baar on­be­woon­ba­re Na­mibwoes­tyn – is eg­ter ’n reis­fo­to­graaf se droom.

Dis ’n u­nie­ke plek waar jy jou kre­a­ti­wi­teit ag­ter die lens kan uit­leef deur rond te speel met ’n ein­de­lo­se kom- bi­na­sie van kom­po­si­sie, teks­tuur en lig.

Kol­mans­kop is ’n mo­nu­ment van die mens­dom se mal­lig­heid – en ge­jaag na wind – maar die leë ven­ster­ra­me, stil stel­le trap­pe, graf­fi­ti, spin­ne­rak­ke en mu­re waar­van die verf en muur­pa­pier af­dop, is ook ’n her­in­ne­ring aan die feit dat men­se soos ek en jy ook eens ’n be­staan hier pro­beer maak het.

Dis ’n spook­dorp op ver­skeie ma­nie­re. Die sig­ba­re ver­la­ten­heid is daar, maar dis wan­neer jy om ’n hoe­kie stap en die koue woes­tyn­wind jou aan die hart gryp dat jy be­sef: dis ’n spook­dorp van die kop ook...

B­ring daai spo­ke!

Be­ge­lei­de toe­re ver­trek daag­liks om 9.30 vm. en 11 vm. (op ’n Son­dag slegs om 10 vm.) Kos­te R60 p.p. Per­mit­te ver­kryg­baar by L­ü­de­ritz Sa­fa­ris & Tours in Bis­marck­straat. In­dien jy vroeg­og­gend – net ná son­op – wil kom fo­to’s neem, moet jy ’n spe­si­a­le fo­to­gra­fie­per­mit kry teen R220. GPS S26.70172 E15.23209 Kon­tak 00 264 63 202 719;

luds­af@a­fri­ca­on­li­ne.com.na

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.