SÓ WERK ONS AKKOMMODASIEGIDS

Weg! Namibië - - KNOW BEFORE YOU GO -

Pry­se Die inskrywings is ’n aan­dui­ding van die soort ak­kom­mo­da­sie be­skik­baar, so­wel as die prys­klas. Hoe­wel al­le pry­se ten tye van pu­bli­ka­sie op da­tum was, kan dit on­ver­wags ver­an­der – raad­pleeg bly­plek­ke liefs voor­af di­rek om se­ker te maak of pry­se nie dalk ge­styg het nie. Noem dat jy ’n Suid-A­fri­ka­ner is wan­neer jy be­spreek–SA O G-bur­gers kry dik­wels af­slag. Vra ook oor bui­te­sei­soen pry­se en af­slag vir kin­ders.

Geld Ons pry­se word in rand aan­ge­dui – dis ge­lyk­staan­de aan die Na­mi­bie­se dol­lar en jy kan dit o­ral ge­bruik.

Foon­nom­mers In­dien jy uit Suid-A­fri­ka bel, ont­hou om al­tyd die in­ter­na­si­o­na­le ko­de 00 264 voor el­ke nom­mer te ska­kel (ons het die nommers reeds op hier­die ma­nier aan­ge­dui ). Ont­hou dat van die gas­te­plaas nommers dié van boe­re is – ska­kel vroeg­aand; en vra of dit al ge­re­ën het.

Web­wer­we Som­mi­ge van die web­wer­we het “www” voor­aan no­dig om te werk, an­der nie.

G PS-pun­te Ons ge­bruik die de­si­ma­le gra­de for­maat. Stel jou G PS op hier­die for­maat, an­ders gaan ons pun­te “ver­keerd” lyk. Ko­ör­di­na­te is meest­al van Google Earth ge­neem en dit mag ver­skil van jou eie le­sings.

Gids en kaar­te Ons be­veel aan dat hier­die gids saam met an­der pro­duk­te ge­bruik word, soos Tracks4A­fri­ca se GPS Na­mi­bië-kaart en -gids ( tracks4 a­fri­ca.co.za). Een kaart is nie ge­noeg nie, kry vir jou min­stens twee kaar­te so­dat jy hul­le met me­kaar kan ver­ge­lyk.

Ses­riem-kamp­plek

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from Namibia

© PressReader. All rights reserved.