In de schoe­nen van ...

Een wa­gen­men­ner.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Een gro­te pro­ces­sie, ge­leid door de hoofd­spon­sor van de ra­ce van die dag (ja, zelfs toen wa­ren er al spon­sors), open­de het eve­ne­ment. Het was ge­brui­ke­lijk dat be­paal­de go­den op een wed­strijd­dag ge­ëerd wer­den, dus pries­ters die stand­beel­den van Mars en Ju­pi­ter droe­gen, lie­pen ook mee. Mu­zi­kan­ten en de teams re­den even­eens mee in de pa­ra­de, waar­bij ze de groeps­kleu­ren toon­den aan de ver­za­mel­de me­nig­te.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.