Sport door de ge­schie­de­nis

Een spor­tie­ve tijd­lijn.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De eer­ste wed­strijd su­mo­wor­ste­len vond vol­gens de over­le­ve­ring plaats om­streeks 23 v.Chr., ter ver­maak van keizer Suij­in. De win­naar was een half-my­thi­sche fi­guur met de naam Su­ku­ne, die sinds­dien de be­scherm­hei­li­ge van de su­mo­wor­ste­laars is ge­wor­den. De sport is een po­pu­lair cul­tu­reel tijd­ver­drijf in Ja­pan en wed­strij­den zijn om­ge­ven met veel tra­di­ties. Het le­ven van een mo­der­ne su­mo­wor­ste­laar wordt sterk be­ïn­vloed door de Su­mo­as­so­ci­a­tie Ja­pan, op­ge­richt in 1925.

Su­mo­wor­ste­len heeft een eeu­wen­lan­ge ge­schie­de­nis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.