Doe het zelf

Een mid­del­eeuws rid­der­toer­nooi win­nen.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

WORD DE GALANTE HELD VAN EEN OU­DE EXTREME SPORT, EU­RO­PA, MIDDELEEUWEN

Toen rid­ders op­kwa­men in de Middeleeuwen, volg­de al vrij snel de tra­di­tie van steek­spel­toer­nooi­en. De toer­nooi­en test­ten de rij­kun­sten van de rid­ders en hun vaar­dig­he­den met de lans, en ze trok­ken een breed pu­bliek – van ko­nin­gen en ede­len tot ar­me boe­ren. De wed­strij­den wa­ren ge­ba­seerd op de ide­a­len van rid­der­lijk­heid en ro­man­tiek, en bij een steek­spel kon een rid­der de span­ning en glo­rie van strijd er­va­ren zon­der de har­de re­a­li­teit van ziek­te en dood. Hoe­wel … soms vie­len er do­den in de naam van spor­tief ver­maak.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.