On­der de loep

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

De plek van de Olym­pi­sche Spe­len werd het Hei­lig­dom ge­noemd. Het viel on­der de stad­staat Elis en had tem­pels van Zeus en He­ra en een be­roemd stand­beeld van Zeus, een van de Antieke We­reld­won­de­ren. In het oos­ten la­gen de ba­nen voor hard­lo­pers en wa­gen­ren­ners en in het wes­ten la­gen de at­le­te­nac­com­mo­da­tie en de are­na, waar wor­ste­laars kon­den trainen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.