Ge­schie­de­nis in beeld

De meest in­druk­wek­ken­de beel­den bij his­to­ri­sche ge­beur­te­nis­sen.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Nee, dit is geen exe­cu­tie maar een de­mon­stra­tie van een ko­gel­we­rend vest. Een po­li­tie­agent laat zich door een col­le­ga van dicht­bij in de borst schie­ten om te to­nen hoe vei­lig het vest is. Al in de 16e eeuw wordt voor het eerst mel­ding ge­maakt van een ko­gel­we­rend vest. Fran­ce­s­co Ma­ria del­la Rove­re, de her­tog van Ur­bi­no, liet er toen een ma­ken voor hem­zelf. Te­gen het be­gin van de twin­tig­ste eeuw droe­gen zo­wel po­li­tie­man­nen als cri­mi­ne­len ves­ten die de im­pact van een ko­gel kon­den ab­sor­be­ren.

JA­REN 1920

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.