Prijs­vraag

Win kaart­jes voor Hor­tus bo­ta­ni­cus Lei­den.

Alles over Geschiedenis - - Inhoud -

Ga voor 13 sep­tem­ber 2016 naar www.al­les­over­ge­schie­de­nis.com/win en vul het goe­de ant­woord in.

Hor­tus bo­ta­ni­cus stelt 5 x 2 vrij­kaar­ten be­schik­baar. De kaar­ten wor­den ver­loot on­der de men­sen die de goe­de op­los­sing in­stu­ren. De ten­toon­stel­ling Ja­pan en Von Sie­bold loopt tot en met 18 ok­to­ber 2016.

A. Arts B. Bo­ta­ni­cus C. Kwe­ker

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.