BRIT­SE SOLDATEN IN DE AAN­VAL

Alles over Geschiedenis - - News -

Vier Brit­se soldaten ver­la­ten een luis­ter­post tij­dens de Eer­ste We­reld­oor­log. Tij­dens de­ze oor­log, die aan het west­front werd ge­do­mi­neerd door een uit­put­ten­de loop­gra­ven­strijd, wer­den ver­schil­len­de tac­ti­sche loop­gra­ven ge­bruikt. Luis­ter­pos­ten wa­ren in­ge­gra­ven po­si­ties die ver in het nie­mands­land la­gen, en waar soldaten naar even­tu­e­le be­we­gin­gen van de vij­and

luis­ter­den.

6 SEP­TEM­BER 1915

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.