DE DELTAWERKEN IN AANBOUW

Alles over Geschiedenis - - Geschiedenis In Beeld -

In een gro­te bouw­put op het kunst­ma­ti­ge ei­land Neel­tje Jans wor­den de enor­me pij­lers van de Oos­ter­schel­de­ke­ring ge­bouwd. Na af­ron­ding werd de bouw­put on­der­wa­ter ge­zet en wer­den de ko­los­sa­le con­struc­ties met een schip op hun plaats ge­zet. Aan­van­ke­lijk wil­de de over­heid de he­le Oos­ter­schel­de af­dam­men. Maar na he­vi­ge pro­tes­ten van­uit de vis­se­rij werd ge­ko­zen voor de bouw van een com­plexe wa­ter­ke­ring die bij storm kon wor­den af­ge­slo­ten. De bouw be­gon in 1976 en in

1986 werd de ke­ring of­fi­ci­eel ge­slo­ten door

ko­nin­gin Be­a­trix.

1983

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.