Van rijk­dom naar ar­moe

Alles over Geschiedenis - - Kroegweetjes -

Veel ban­ken had­den niet ge­noeg geld om le­nin­gen af te slui­ten. De crash zorg­de echt voor pa­niek. Hor­des men­sen drom­den sa­men voor de bank om hun spaar­geld op te ne­men. Als ban­ken daar­door in de pro­ble­men kwa­men, moesten ze hun le­nin­gen vroeg­tij­dig in­nen. Men­sen die al hun ver­mo­gen had­den ver­lo­ren in de beurs­crash kon­den die schuld niet be­ta­len en wer­den uit hun huis ge­zet. Veel rij­ken moesten hun ge­lief­de be­zit­tin­gen ver­ko­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.